Strona główna

Wieczory z Uranią - Jak powstają mgławice planetarne

Wieczory z Uranią - Jak powstają mgławice planetarne

Wieczory z Uranią - cykl odczytowy w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym 2022/2021

Zapraszamy na kolejny w tym cyklu odczyt, 3 grudnia 2021, o godz. 18:00, do Sali Projekcyjnej Olsztyńskiego Planetarium. Naszym i Państwa gościem będzie dr Marcin Hajduk z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z wykładem pt. „Jak powstają mgławice planetarne”.

Mgławice planetarne znaczą ostatnie chwile życia gwiazd podobnych do Słońca. Zwane są czasem kwiatami kosmicznej łąki ze względu na symetrie kształtów i niezwykłe kolory. Kolory te reprezentują pierwiastki takie jak tlen czy azot, w który mgławice nieustannie wzbogacają Wszechświat. Wygląd mgławic planetarnych przez pierwsze teleskopy przypominał rozmyte tarcze planet, dlatego nadano im taką nazwę. W końcu astronomowie zdali jednak sobie sprawę, że mgławice planetarne pochodzą z materii traconej przez umierające gwiazdy.  Ich nazwa przez wiele lat wydawała się niefortunnie dobrana i przy każdej sposobności astronomowie podkreślali brak związków tych obiektów z planetami.  Przez długi czas stawiano pytanie jak ze sferycznie symetrycznej gwiazdy mogą powstawać tak różnorodne kształty mgławic. Ostatnie odkrycia przynoszą coraz więcej dowodów na to, że w powstawaniu mgławic kluczową rolę odgrywa interakcja z towarzyszem – gwiazdą lub planetą pod koniec życia gwiazdy. W kształtach i strukturze mgławic planetarnych widać wyraźnie ślady takiego oddziaływania. Ich nazwa, nadana przez pierwszych odkrywców przez przypadkowe podobieństwo, wydaje się z czasem coraz bardziej właściwa.


Cena biletu: 1 zł

Zapraszamy!!!

Newsletter

zapisz się do newslettera