Strona główna

Projekt: Śladami Mikołaja Kopernika

Projekt: Śladami Mikołaja Kopernika

CHWALIMY SIĘ!!!

   Z radością i satysfakcją informujemy, że projekt „Śladami Mikołaja Kopernika” zgłoszony do konkursu przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych! Nasz projekt otrzymał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, osi priorytetowej „Kultura i dziedzictwo”, priorytetu inwestycyjnego „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” wsparcie finansowe w kwocie aż 533 678 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 810500 zł, a całość składających się nań zadań zostanie zrealizowana do grudnia roku 2023.

   Zaczynem Projektu była potrzeba doskonalenia oferty edukacyjnej i kulturalnej Obserwatorium Astronomicznego. Chęć udostępnienia odwiedzającym interesujących zajęć, w nowoczesnej formule,  zaowocowała opracowaniem projektu polegającym na modernizacji wystaw prezentowanych w Obserwatorium Astronomicznym oraz utworzenie w jego otoczeniu Ogrodu Astronomicznego. W rezultacie w ramach projektu „Śladami Mikołaja Kopernika” zaplanowano:

      • powstanie „Doświadczalni Kopernika” – nowoczesnej, multimedialnej i interaktywnej ekspozycji o charakterze popularnonaukowym. Zestaw interaktywnych eksponatów pozwoli zaprezentować zwiedzającym najważniejsze dokonania astronomiczne Mikołaja Kopernika oraz rozwój badań astronomicznych w ujęciu historycznym wykorzystując osiągnięcia współczesnej technologii;

      • utworzenie w otoczeniu Obserwatorium Astronomicznego „Ogrodu Kopernika”. Zostaną tam zainstalowane repliki instrumentów obserwacyjnych kwadrantu, triquetrum i astrolabium, wykorzystywanych przez wielkiego astronoma. W ogrodzie zostanie także zainstalowany teleskop powietrzny;

      • wzbogacenie i unowocześnienie wyposażenia edukacyjnego Obserwatorium Astronomicznego celem wzmocnienia jego potencjału w obszarze popularyzacji nauki i działań kulturalnych.

Newsletter

zapisz się do newslettera