METEORYT

Kwartalnik dla miłośników meteorytów.


Kwartalnik "Meteoryt" od 2017r. już się nie ukazuje.
Można nabyć numery archiwalne w cenie 10zł.

Kontakt pod adresem:
opioa@planetarium.olsztyn.pl

 

 

Pismo ukazywało się od 1992 roku. Z reguły zawierało 24 strony czarno-białe, kolorową okładkę, a często również kolorową rozkładówkę.


 

Wydawca: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Kwartalnik tworzony był w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

Redagował i tłumaczył większość tekstów: Andrzej S. Pilski
Redaktor techniczny i skład komputerowy: Jacek Drążkowski
Druk: Studio Martin, Lidzbark Warmiński