Merkury – planeta wielkich kontrastów

  • Data2019-03-15 17:00
  • KategoriaCykl odczytowy na rok 2018/2019
  • Cykl
  • Prelegentprof. dr hab. Arkadiusz Berlicki
  • InstytucjaInstytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Miasto

powrót