9. Filozofia Filmowo Przyjaźń Polsko-Niemiecka

Filozofia Filmowo (w skrócie FF) to projekt edukacyjno-badawczy w formie odbywającego się cyklicznie przeglądu filmów poświęconych filozofii. Jego misją jest przybliżenie mieszkańcom Warmii i Mazur problematyki filozoficznej w sposób atrakcyjny i nowatorski.

9. Filozofia Filmowo pod hasłem "Przyjaźń polsko-niemiecka" odbędzie się w Olsztyńskim Planetarium W programie wykłady, seans, panel dyskusyjny.

Wstęp jest bezpłatny.
Rejestracja od 10 września na stronie:
https://dninauki.uwm.edu.plpowrót