METEORYT

Kwartalnik dla miłośników meteorytów.

 

Pismo ukazuje się od 1992 roku. Z reguły zawiera 24 strony czarno-białe, kolorową okładkę, a często również kolorową rozkładówkę.

 

Kwartalnik jest dostępny głównie w prenumeracie. Roczna prenu­merata wynosi w 2016 roku 48 zł (12 zł za zeszyt łącznie z przesyłką). Zainteresowanych prosimy o wpła­cenie tej kwoty na konto wydawcy:

 

88 1540 1072 2001 5000 3724 0002

BOŚ SA O/Olsztyn (nie zapominając o podaniu czytel­nego imienia, nazwiska i adresu do wysyłki).

 

Wydawca dysponuje także numerami archiwalnymi.

 

 

Numery archiwalne (w formacie PDF) można znaleźć na stronie:

http://meteoryt.info/

 

W sprawie prenumeraty można kontaktować się pod adresem: opioa@planetarium.olsztyn.pl

 

Wydawca: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Kwartalnik tworzony jest w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

Redaguje i tłumaczy większość tekstów: Andrzej S. Pilski
Redaktor techniczny i skład komputerowy: Jacek Drążkowski
Druk: Studio Martin, Lidzbark Warmiński