Jak zobaczyć zorze polarne w Polsce?

  • Data2019-04-05 17:00
  • KategoriaCykl odczytowy na rok 2018/2019
  • Cykl
  • Prelegentprof. dr hab. Michał Tomczak
  • InstytucjaInstytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Miasto

powrót