Planety

Tranzyt Wenus

Tranzyt Wenus - Continuum

 

6 czerwca 2012 roku, na tarasie obserwatorium, od wschodu Słońca przez kilka godzin odbywały się teleskopowe pokazy przejścia Wenus przed tarczą Słońca. Monitorowanie tranzytu planety przed tarczą Słońca jest jedną z najważniejszych astronomicznych obserwacji! Dzięki pomiarom czasu trwania tranzytu można wyznaczyć odległość Ziemi od Słońca – wielkość, bez której nie można byłoby mierzyć odległości we Wszechświecie, które są niezbędne aby móc mówić o fizyce odległych obiektów. Po raz pierwszy zbliżoną do znanej dziś wielkość dystansu dzielącego naszą planetę i Słońce, określono na podstawie tranzytu Wenus w XVII wieku. Następne obserwacje wykonywać można było dopiero w XIX, a potem w XXI wieku, ze względu na wyjątkowo długi cykl zjawiska. Pełen cykl trwa 243 lata. W tym czasie istnieją dwa przejścia w okresie letnim oddzielone 8 letnią przerwą. Po nich następuje przerwa o długości 105,5 roku, a po niej dochodzi do dwóch tranzytów zimowych, również w odstępie 8 lat. Po przejściach zimowych następuje przerwa trwająca 121,5 roku i cykl się powtarza (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewięcej).

Przejścia Wenus na tle słonecznej tarczy to również okazja do badania gęstej atmosfery planety. Kolejny tranzyt  widoczny w Olsztynie nastąpi dopiero 11 czerwca 2247 roku.

 

Tranzyt Wenus - Continuum i CaII K