Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

WMSAA to wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego. Konkurs polega na wygłoszeniu referatu z zakresu astronomii i astronautyki. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Preferowane są referaty omawiające samodzielnie wykonane obserwacje.


Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Astronautyczne oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.


Podczas seminarium wojewódzkiego wyłania się 2 przedstawicieli  województwa na seminarium ogólnopolskie w Grudziądzu.