Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

WMSAA to wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego. Konkurs polega na wygłoszeniu referatu z zakresu astronomii i astronautyki. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Preferowane są referaty omawiające samodzielnie wykonane obserwacje.


Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Astronautyczne oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.


Podczas seminarium wojewódzkiego wyłania się 2 przedstawicieli  województwa na seminarium ogólnopolskie w Grudziądzu.

Edycja 2015

Osoby wytypowane do wygłoszenia referatu w czasie XLI OMSAA w Grudziądzu:

 

 

Imię i Nazwisko

Tytuł referatu

Szkoła

Maciej Urbanowicz

Moje eksperymenty z Jowiszem - wyznaczanie odległości w Układzie Słonecznym

ZS Budowlanych w Olsztynie

Oktawia Jabłońska

Czarna Niewiadoma

LO nr 2 w Działdowie

Edycja 2014

Osoby wytypowane do wygłoszenia referatu w czasie LX OMSAA w Grudziądzu:

 

 

Imię i Nazwisko

Tytuł referatu

Szkoła

Maciej Urbanowicz

Planeta Jowisz - wiadomości i moje obserwacje

ZS Budowlanych w Olsztynie

Anna Liu

Pomiar prędkości światła na podstawie obserwacji Jowisza

LO nr 12 w Olsztynie

Uczestnicy, opiekunowie i komisja LX WMSAA.