Wojewódzki Astronomiczny Konkurs Gimnazjalstów

Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów gimnazjum. Składa się z dwóch etapów, z których pierwszy przeprowadzany jest w szkołach podczas lekcji. Zadaniem pierwszego etapu jest rozwiązanie w ciągu 30 minut zamkniętego testu z zakresu wiedzy astronomiczno-astronautycznej, którego poziom trudności nie przekracza ogólnej wiedzy miłośnika astronomii. Osoby interesujące się astronomią niewątpliwie będą miały ułatwione zadanie. Pomocne w przygotowaniu się do konkursu będą ogólnodostępne książki i źródła internetowe popularyzujące astronomię. Niektóre z nich wymienione zostały tu: Zapoczątkowuje pobieranie plikupdf. Po przeprowadzeniu testu , szkoły odsyłają formularze odpowiedzi do OPiOA, gdzie są oceniane i wyłaniani są finaliści. Finał konkursu odbywa się w planetarium w Olsztynie i polega on również na rozwiązaniu testu.