Zapraszamy na wykład

Moderne Kirchen in Polen
Nowoczesne kościoły w Polsce

 

Wykład z prezentacją zdjęć
Jann Koller (Strasbourg)  
                             

 

01.06. 2019, godz. 17.30
Olsztyn, Planetarium (sala odczytowa), al. Marszałka J. Piłsudskiego 38
      

powrót