• Obserwatorium
  • - 26.01.2020 -
  • - brak seansów -

Zapraszamy na Ferie zimowe 2020 w OPiOA!

Cieszymy się, że ferie zimowe już niedługo i zapraszamy do spędzenia ich z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Zapraszamy do udziału w seansach i warsztatach oraz zwiedzania Obserwatorium Astronomicznego.

Oferta feryjna będzie realizowana od 20 do 31 stycznia 2020 roku.

Cena biletu na warsztat i seans to 6 zł.

Rezerwacje można dokonywać telefonicznie pod numerem: +48-89-650-04-20
.


PROGRAM FERII W PLANETARIUM:

 

PROGRAM FERII W OBSERWATORIUM:

 

 

OPISY SEANSÓW:


Wędrówka po dzisiejszym niebie

Już od niepamiętnych czasów ludzie spoglądali w nocne niebo, zastanawiając się co tak na prawdę widzą: rozgrzane węgle? A może rozlane na niebie mleko? Z biegiem lat nasza wiedza na temat widocznych nocą nad naszymi głowami obiektów znacznie rozwinęła się - odkryliśmy odległe układy planetarne, mgławice czy nawet całe galaktyki. Niestety rozwój cywilizacji ma swoją cenę - mało zostało nam miejsc gdzie można oglądać niebo, które nie zostało zanieczyszczone sztucznym oświetleniem. Szczęśliwie Warmia, kraina na której znajduje się Olsztyn, pełna jest lasów i jezior, gdzie zgiełk oraz światła miejskie jeszcze nie dotarły, a gdzie przy okazji ferii zimowych możemy podziwiać nieboskłon w pełnej jego krasie. W ramach pokazu "Wędrówka po dzisiejszym niebie" astronom opowie Państwu co można danego wieczoru zobaczyć nad naszymi głowami. Pokazy te będą się odbywać na żywo przy wykorzystaniu aparatury cyfrowego planetarium i zapraszamy na nie wszystkich, bez względu na wiek.


Podróż przez kosmos

Poznajemy obszar Kosmosu będący pod grawitacyjnym wpływem Słońca, przeciętnej gwiazdy stabilnie świecącej żółtym blaskiem od niemal 5 mld lat. Poznajemy planety najważniejsze obok Słońca obiekty Układu Słonecznego: grupę skalnych, gazowych i lodowych światów poruszających się po eliptycznych orbitach dookoła naszej gwiazdy. Oglądamy także z bliska księżyce planet i inne drobne ciała Układu Słonecznego. Następnie odlatujemy poza nasze najbliższe sąsiedztwo, odkrywając jak daleko sięgają granice oddziaływań naszego Słońca, a w dalszej kolejności by spojrzeć na majestatyczny taniec innych gwiazd, powolny obrót  Drogi Mlecznej oraz na nieskończoność Wszechświata.

OPISY WARSZTATÓW:


Podróż przez Układ Słoneczny

Zajęcia edukacyjne przedstawiające podstawowe informacje o planetach i Układzie Słonecznym w formie gier i zabaw.
W trakcie zajęć dzieci zdobędą podstawowe wiadomości o Słońcu i planetach; na zajęciach wykorzystane zostaną piłki planety, które będę służyły do zabawy – układanie planet w prawidłowej kolejności, układanie planet według ich rozmiarów, odtworzenie ruchu planet. Pokazane zostaną różnice w wielkości poszczególnych planet i Słońca (owocowy Układ Słoneczny).
Wiek: 6 - 10 lat


Zabawy z grawitacją
Zajęcia edukacyjne, zabawy i eksperymenty dotyczące grawitacji.
Podczas zajęć dzieci dowiedzą się czym jest siła grawitacja, jak działa na różne przedmioty, czy można ją oszukać i w jaki sposób, a wszystko to w trakcie samodzielnie przeprowadzanych doświadczeń: upuszczanie różnych przedmiotów, sprawdzanie czy na nas też działa grawitacja i w jaki sposób się to dzieje. Poprzez zabawy magnesami zaprezentujemy inne oddziaływania występujące w przyrodzie, poszukując analogii i różnic w ich właściwościach.
Wiek: 6 - 10 lat

Kosmiczna rakieta
Zajęcia plastyczno-techniczne, tworzenie rakiety. Po krótkim wstępie dotyczącym pojazdów kosmicznych dzieci będą budowały własną rakietę, wykorzystując przygotowane materiały i swoją wyobraźnię (rakieta słomkowa lub „eko-rakieta” – ponowne wykorzystanie rozmaitych opakowań).
Wiek: 6 - 10 lat

Wyprawa na Księżyc
Zajęcia edukacyjne prezentujące w przystępny sposób podstawowe informacje o Księżycu. W trakcie zajęć dzieci zbadają jak zmieniają się fazy Księżyca i co jest ich przyczyną, poznają warunki fizyczne panujące na Księżycu, spróbują, jak się chodzi po powierzchni Księżyca (gąbczaste buty) i zostawią swój ślad na Księżycu.
Wiek: 6 - 10 lat

Niebo pełne gwiazd
Zajęcia edukacyjne prezentujące niebo gwieździste. W trakcie zajęć dzieci poznają charakterystyczne konstelacje nieba zimowego i opowieści z nimi związane (wykorzystanie programu Stellarium); Nauczą się je rozpoznawać i odtworzą na kartce wybrany gwiazdozbiór (np. Oriona). Dzieci będą miały też okazje wykorzystać swą wyobraźnię tworząc własne konstelacje, łącząc liniami punkty na kartce papieru tak, aby powstał określony kształt, który należy nazwać.
Wiek: 6 - 10 lat

Jak działa teleskop?   
W dawnych czasach obserwowano niebo okiem nieuzbrojonym. Dopiero od pierwszych astronomicznych obserwacji Galileusza przy użyciu teleskopu, poznajemy Kosmos znacznie dokładniej. Współcześnie, dzięki rozwojowi optyki i pracy wielu pokoleń konstruktorów teleskopy stały się podstawowymi astronomicznymi instrumentami obserwacyjnymi. Te ogromne i skomplikowane urządzenia ukazują precyzyjnie szczegóły struktury obiektów bliskiego i dalekiego kosmosu. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zasady optyki i ich zastosowanie w konstrukcji teleskopów, proces powstawania w teleskopie  obrazów dalekich obiektów kosmicznych. Odpowiemy na pytanie dlaczego niektóre teleskopy mają soczewki, a inne zwierciadła i dlaczego muszą być takie duże?
Wiek: 10 +

Kamienie z Kosmosu

Skąd pochodzą meteoryty? Jak rozpoznać krater uderzeniowy? W trakcie zajęć znajdziemy odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z naszymi kosmicznymi gośćmi. Poznamy pochodzenie meteorytów, skąd one się biorą, a także jak nazwać materię która nas odwiedza? Dowiemy się, jakie mamy typy meteorytów i jak rozpoznać kamień z nieba. Będziemy też mieli okazję samodzielnie wyszukać meteoryt pośród różnych minerałów.
Wiek: 10 +


powrót