• Obserwatorium
  • - 26.01.2020 -
  • - brak seansów -

Muzyka pod gwiazdami

Melomanów i miłośników astronomii po raz kolejny chcielibyśmy zaprosić do Olsztyńskiego Planetarium na kolejny cykl 7 wyjątkowych koncertów „Muzyka pod Gwiazdami”. W sezonie jesienno – zimowym, od października do kwietnia, w wybrane piątki o godz. 18.00 odbywają się koncerty muzyki elektronicznej lub współczesnej, wzbogacone o projekcje wyświetlane na kopule Planetarium. Wspaniałe koncerty to wielka improwizacja wykraczająca poza sferę dźwięków. Muzyków inspirują otaczające ich widoki gwiezdnych konstelacji i najodleglejszych zakątków Wszechświata, a ich gra nadaje rytm prezentowanym na żywo projekcjom. Obrazy i dźwięki przenikają się, dopełniają i tworzą jedność. To niepowtarzalna okazja, aby wysłuchać koncertu muzyki elektronicznej pod gwiazdami i uświadomić sobie „muzyczność” nieba i „niebiańskie” pochodzenie muzyki.

Muzyka pod gwiazdami 29.11, godz. 19:00  - Szkoła Berlińska - mistrzowie i kontynuatorzy

Mianem Szkoły Berlińskiej zwykło określać sie pewien kierunek muzyki elektronicznej, oparty o sekwencyjne, powtarzające się motywy, gdzie podstawą jest swego rodzaju surowość i budowanie sceny muzycznej. Ten rodzaj muzyki wyrósł na gruncie poszukiwań rocka eksperymentalnego z przełomu lat 60tych i 70tych ubiegłego wieku, który wyewoluował także w rock progresywny, a niewątpliwym pionierem tamtych lat była pochodząca z Berlina Zachodniego grupa Tangerine Dream.
W skład grupy w tamtych czasach wchodził także Klaus Schulze, który niedługo potem zaczął solową karierę. Pierwsza połowa lat 70. to czas, kiedy muzyka elektroniczna zaczęła przenikać do kultury masowej stając sie pełnoprawnym gatunkiem, a sam nurt zwany "Berlińską Szkołą" stał sie jednym z najważniejszych i jest reprezentowany do dziś przez szeroka paletę wykonawców.

Podczas spotkania usłyszymy utwory Tangerine Dream, Klausa Schulze oraz współczesnych kontynuatorów tego kierunku ze świata i z Polski.

Cena biletu - 5zł.

powrót